Zapisy na XVI warsztaty malowania ikon w Świdnicy

ks. Piotr Nikolski

Rozpoczynamy zapisy do udziału w XVI warsztatach malowania ikon w dniach 6 – 18 sierpnia 2023 zorganizowanych przez Parafię Prawosławną św. Mikołaja w Świdnicy

Zajęcia praktyczne będą odbywać się na plebanii Parafii Prawosławnej w Świdnicy przy ul. Łukasińskiego 49

Warsztaty poprowadzi ks. Aleksy Adamczuk, znany ikonograf i monumentalista.

W program warsztatów wchodzą, oprócz zajęć artystycznych, wykłady z historii sztuki sakralnej, liturgiki, teologii i duchowości oraz spotkania z doświadczonymi malarzami ikon. Integralną częścią warsztatów będą również nabożeństwa w cerkwi św. Mikołaja w Świdnicy Organizator nieodpłatnie zapewnia uczestnikom materiał niezbędny do pracy (z wyjątkiem pędzli). Noclegi i wyżywienie uczestnicy załatwiają we własnym zakresie.

Warsztaty rozpoczną się 6 sierpnia (niedziela) od uroczystej Liturgii w cerkwi św. Mikołaja w Świdnicy o g.10.00 i potrwają do 18 sierpnia. Liczba uczestników jest ograniczona do 12 osób.

Wykonane prace zostaną wystawione w Bibliotece publicznej w Świdnicy i a ich reprodukcje umieszczone w specjalnym kalendarzu – katalogu z ikonami powstałymi na warsztatach. Każdy uczestnik otrzyma taki kalendarz na wernisażu wystawy. Termin wystawy będzie ogłoszony później. Wykonane na warsztatach ikony pozostaną w cerkwi św. Mikołaja w Świdnicy. Wzorem ostatnich dwóch lat doświadczeni uczestnicy będą pracować na płytach magnezowych o wymiarze 139x96, które zostaną zamontowane na suficie cerkwi. Jest to unikalna możliwość udziału w wykonaniu polichromii świątyni i próba sił w malarstwie monumentalnym. W tym roku tematem dużych prac będzie Narodzenie Matki Bożej.

Zgłoszenia są przyjmowane pocztą elektroniczną pod adresem: nikolius@poczta.onet.pl

W mailu proszę podać telefon kontaktowy i zgłosić ewentualną potrzebę zakwaterowania. Zgłoszenia za pośrednictwem Facebooka nie będą przyjmowane.

Od uczestników pobierana jest opłata wpisowa w wysokości 200 zł wpłacana na konto parafii.

Parafia Prawosławna św. Mikołaja w Świdnicy, ul. Łukasińskiego 49, 58-100, Świdnica nr. konta 41194010763096562900000000

z dopiskiem w tytule: „opłata wpisowa”.

Od momentu wpłacenia wpisowego miejsce na warsztatach jest zarezerwowane.

Opłata będzie zwracana osobom rezygnującym z udziału w warsztatach do 20 lipca. Rezygnującym w późniejszym terminie pieniądze nie będą zwracane.

Cofnij