IV Międzynarodowa konferencja: „Kościół i Cerkiew w Polsce i Rosji 1918-2018. Pogląd teologiczny i historyczny”

ks. Grzegorz Cebulski

Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, Instytut Teologii i Filozofii w Petersburgu, Uniwersytet Wrocławski, Dolnośląski Urząd Marszałkowski oraz Parafia Prawosławna śww. Cyryla i Metodego we Wrocławiu zapraszają na IV Międzynarodową konferencję: „Kościół i Cerkiew w Polsce i Rosji 1918-2018. Pogląd teologiczny i historyczny”, która odbędzie się w dniach 5-6 lipca we Wrocławiu.

Cofnij