Autokarowa pielgrzymka na Św. Górę Grabarkę

Lubomiła Rydzanicz

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Jerzego Stowarzyszenie Prawosławne im. Świętych Apostołów Piotra i Pawła we Wrocławiu zaprasza na autokarową pielgrzymkę na Świętą Górę Grabarkę (Święto Przemienienia Pańskiego 19 sierpnia), która odbędzie się w dniach 17 - 19 sierpnia.

Program pielgrzymki:

17 sierpnia (piątek)

Godz. 19.30- zbiórka pielgrzymów w Lubinie przy Cerkwi, wyjazd do Legnicy

20.00- zbiórka pielgrzymów przy Cerkwi w Legnicy, wyjazd do Wrocławia

Godz. 21.00- molebień, wyjazd z Wrocławia na Św. Górę Grabarkę.

18 sierpnia (sobota)

Uczestniczenie w nabożeństwach na Św. Górze Grabarce.

19 sierpnia (niedziela)

Godz.13.30- po Boskiej Liturgii wyjazd z Grabarki. Obiad w Siemiatyczach. Powrót przez Wrocław, Legnicę do Lubina.

Koszt pielgrzymki 280.00 zł.

Zgłoszenia prosimy dokonywać do 9 sierpnia.

Prosimy o podanie: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu

Telefon nr: 506 026 361, 71/352 32 98 po 19; 663 881 114

Cofnij