Ogólnometropolitalna kolekta na remont Cerkwi w Barlinku

ks. Jarosław Biryłko

W miesiącu wrześniu została wyznaczona ogólnometropolitalna kolekta na rzecz remontu zabytkowej cerkwi w parafii pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Barlinku woj. Zachodniopomorskie.

Obecnie trwa III etap prac, polegający na remoncie elewacji zewnętrznej ( spoinowanie, czyszczenie, wymianę uszkodzonych cegieł i zszycia pęknięć ścian).
Parafia na ten cel częściowo pozyskała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie oraz środków Gminy Miasta Barlinek i środków własnych. Całość zadania to 304 000 zł. W dalszym ciągu uzyskane wsparcie jest niewystarczające byśmy mogli w całości zakończyć powyższe prace. Obecnie cerkiew w związku ze złym stanem technicznym i wydaną Decyzją Nakazową Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu została zamknięta. Nabożeństwa odbywają się w użyczonej kaplicy cmentarnej w Barlinku. Parafia w Barlinku jest nieliczna . Liczy zaledwie 7 rodzin. Wszelkie działania i prace związane z utrzymaniem, remontem cerkwi są nie lada wyzwaniem. Dlatego też zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc i wsparcie remontu , byśmy jak najszybciej mogli ponownie sprawować Świętą Liturgię w odremontowanej cerkwi.

Wszelkie wpłaty , ofiary można kierować na konto: PARIBAS BANK 75 2030 0045 1110 0000 0363 7710 Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Barlinku ul Górna 7 74-320 Barlinek Adres koresp. Nadbrzeżna 4 73-110 Stargard

Za ofiary i wsparcie Spasi Hospodi

Cofnij