Ekumeniczne Spotaknie Noworoczne

Lubomiła Rydzanicz

Stowarzyszenie Prawosławne im. Świętych Apostołów Piotra i Pawła zaprasza na Ekumeniczne Spotkanie Noworoczne, które odbędzie się w niedzielę 13 stycznia 2019 roku o godzinie 19:15 w sali Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego.

Cofnij