Dekret Nr 35/2020/A Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej

Dodano: 21.12.2020

Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jerzy Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński dekretem nr 35/2020/A ks. Adama Horbala mianuje Proboszczem Parafii Prawosławnej Zwiastowania Najświętszej Maryji Bogarodzicy w Malczycach, z dniem dzisiejszym.

Cofnij