Dekret Nr 48/2022/A Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej

Dodano: 22.09.2022

Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jerzy Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński dekretem nr 48/2022/A Ks. Mitrata Sławomira Kondratiuka zwolnił ze składu kleru Diecezji Wrocławsko – Szczecińskiej i błogosławił Mu na przejście do pracy duszpasterskiej w Diecezji Łódzko – Poznańskiej, z dniem 26 września 2022r. Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jerzy wyraził wdzięczność ks. Mitratowi Sławomirowi Kondratiukowi za długoletnią posługę kapłańską w Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej.

Cofnij