Dekret nr 51/2023/A Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej

Dodano: 30.09.2023

Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jerzy Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński dekretem nr 51/2023/A z dnia 29 września 2023 r. ks. Oleksiia Adamchuka mianował nadetatowym w Parafii Prawosławnej p.w. św. św. Cyryla i Metodego we Wrocławiu, z dniem 2 października 2023 r.

Cofnij