Uroczystości 200. rocznicy odzyskania niepodległości Grecji 1821-2021 w Zgorzelcu

ks. Marek Bonifatiuk, 29.03.2021

Mieszkańcy Zgorzelca, przede wszystkim miejscowi Grecy, 25 marca świętowali 200. rocznicę odzyskania niepodległości przez Grecję.

Przy pomniku IV Greckiego Korpusu Armijnego, który w latach 1916-1919 przebywał w obozie w mieście nad Nysą Łużycką, zebrali się potomkowie greckich uchodźców z 1949 roku by uczcić swych wielkich przodków – wojowników niepodległości.

Mimo panującej w całym świecie pandemii Covid-19, dzięki osobistej determinacji Nikolaosa Rusketosa przewodniczącego Stowarzyszenia Greków „DELTA” w Zgorzelcu udało się zorganizować te obchody. Po hymnie Grecji, ze słowem do zebranych zwrócił się przewodniczący Stowarzyszenia. Pan Rusketos w pięknych słowach przedstawił heroiczną walkę narodu greckiego z Turkami od 1453 roku po Ogólnogreckie Powstanie w 1821 roku. Wtedy, 25 marca, w dzień Zwiastowania Bogurodzicy partyzanci (Kleftowie) w Klasztorze Świętej Ławry w Kalawrita na Peloponezie dokonali uroczystej przysięgi „Za wiarę i wolność” w obecności metropolity Germanosa, biskupa Patras, który wzniósł Sztandar Powstania.

Następnie złożono wieniec i wysłuchano pieśni Georgiosa Dalarasa „Natana to 21” (Jakby to był 1821). Kolejnym punktem zgorzeleckiego świętowania była cerkiew prawosławna, ściśle powiązana z życiem miejscowej społeczności greckiej. Tam proboszcz ks. Marek Bonifatiuk celebrował „Doksologię” w jęz. greckim. Po nabożeństwie zrobiono wspólne zdjęcie na tle nowobudowanej cerkwi. Ze względu na obostrzenia epidemiologiczne był to ostatni punkt zgorzeleckich uroczystości.

Cofnij