Remont Cerkwi w Barlinku

ks. Jarosław Biryłko, 29.03.2021

Zakończono kolejny etap prac przy zabytkowej cerkwi pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Barlinku.

Przewidziany zakres obejmował: malowanie ścian wewnętrznych, remont empory chóralnej wraz z malowaniem i odtworzeniem ornamentyki, malowanie stropu wraz z ornamentyką, wykonanie posadzki z płyt kamiennych, wykonanie systemu przeciw pożarowego i alarmowego.

Parafia na ten cel pozyskała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie, Urzędu Gminy w Barlinku. Całkowity koszt zadania to kwota 344 706,81 zł.

Przed nami ostatni z etapów, który musimy zrealizować wyłącznie ze środków własnych.

Prace obejmą: remont ikonostasu i konserwację ikon, wykonanie i montaż kopuły, zakup wyposażenia wewnętrznego: panikadiło, prestoł, żertwinnik, anałoje oraz zakup utensylii liturgicznych.

Dodatkowo prowadzimy prace na zewnątrz cerkwi. Staramy się uporządkować teren, wykonać chodniki wraz z ogrodzeniem. Koszt prac przekracza nasze możliwości finansowe. Parafia w Barlinku jest nieliczna . Liczy zaledwie 10 rodzin. Wszelkie działania i prace związane z utrzymaniem, remontem cerkwi są nie lada wyzwaniem. Dlatego też zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc i wsparcie remontu, byśmy jak najszybciej mogli ponownie sprawować Świętą Liturgię w odremontowanej cerkwi. Chcielibyśmy aby to mogło nastąpić w I półroczu br.

Wszelkie wpłaty, ofiary można kierować na konto:

PARIBAS BANK 75 2030 0045 1110 0000 0363 7710

Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Barlinku

ul. Górna 7

74-320 Barlinek

Cofnij