Komunikat Kancelarii Św. Soboru Biskupów

za: www.orthodox.pl, 31.03.2021

Komunikat Kancelarii Świętego Soboru Biskupów Świętego Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego

W dniu 30 marca 2021 roku pod przewodnictwem Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski odbyła się wiosenna sesja Św. Soboru Biskupów PAKP.

Prace soborowe dotyczyły problematyki zewnętrznej i wewnętrznej życia naszej Cerkwi:

Zapoznano się dokumentami zwierzchników poszczególnych Cerkwi lokalnych odnoszących się do sytuacji życia cerkiewnego w Ukrainie. Święty Sobór Biskupów potwierdził swoje dotychczasowe stanowisko w powyższej sprawie, wyrażając zatroskanie przedłużającym się kryzysem cerkiewnym w Ukrainie i postanowił kontynuować wszechstronne działania na płaszczyźnie międzynarodowej na rzecz jedności Prawosławia.

Zapoznano się z tekstem liturgicznym w języku polskim pt.: „Modlitwa za kobietę, która nie może urodzić dziecka” i po ostatecznej korekcie postanowiono przyjąć go do użytku.

W związku z eskalacją pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, Św. Sobór Biskupów potwierdził swe postanowienia zawarte w komunikacie z dnia 3 listopada 2020 roku z rekomendacją duchowieństwu i wiernym ścisłego przestrzegania aktualnych zaleceń sanitarno – epidemiologicznych.

Postanowiono uzupełnić hagiologion Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej. W tym celu została powołana komisja w składzie:

Jego Ekscelencja Arcybiskup Lubelski i Chełmski Abel – przewodniczący,

Jego Ekscelencja Arcybiskup Przemyski i Gorlicki Paisjusz,

Ks. archimandryta Piotr Dawidziuk,

Ks. mitrat Andrzej Pugacewicz,

Ks. mitrat Anatol Szymaniuk,

Ks. prot. dr Andrzej Konachowicz,

Ks. prot. dr Jarosław Szczur,

Pan Andrzej Borowik.

Przyjęto sprawozdanie z działalności Funduszu Socjalnego Warszawskiej Metropolii Prawosławnej i postanowiono podwyższyć dotychczasowe zapomogi wypłacane podopiecznym.

Zapoznano się i przyjęto do wiadomości informację Patriarchy Konstantynopola o kanonicznych wykroczeniach czterech duchownych arcybiskupstwa Ameryki, pozbawieniu ich święceń kapłańskich i sprowadzenia ich do stanu laikatu.

Za naruszenie dyscypliny cerkiewnej, w oparciu o Kanony Apostolskie 39 i 55, zasuspendowano ks. Arkadiusza Barańczuka w czynnościach kapłańskich. Wyżej wymienionego pozbawiono prawa noszenia krzyża kapłańskiego i sutanny.

Zapoznano się z pracą Prawosławnego Seminarium Duchownego i przeprowadzonym remontem budynku seminarium. Święty Sobór Biskupów dziękuje P.T. Duchowieństwu i Wiernym za okazaną pomoc materialną.

Zapoznano się ze sprawozdaniem Dyrektora ds. pracy z młodzieżą oraz Koordynatora tej pracy, wyrażając im uznanie i zachęcając do dalszej aktywnej działalności.

Przyjęto sprawozdania z życia poszczególnych diecezji za 2020 rok i oceniono aktualny stan życia cerkiewnego.

Zapoznano się z działalnością Kościelnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i wydano stosowne rekomendacje.

Postanowiono przyznać nagrody cerkiewne z okazji Święta Paschy 2021 roku:

Archimandryctwo:

Ks. ihumen Piotr (Dawidziuk) – Jabłeczna,

Ihumeństwo:

Ks. hieromnich Spirydon (Kuziak) – Wrocław/Ząbkowice,

Ks. hieromnich Pantelejmon (Karczewski) – Supraśl.

Protoijerejstwo:

Ks. Jakub Dmitruk – Boćki,

Ks. Michał Dmitruk – Wołomin,

Ks. Paweł Korobeinikov – Warszawa,

Ks. Tomasz Kosiński – Bielsk Podlaski,

Ks. Paweł Korszak – Hajnówka,

Ks. Jarosław Łojko – Pasynki,

Ks. Krzysztof Matwiejuk – Narojki,

Ks. Adam Magruk – Warszawa ,

Ks. Andrzej Stremkowski – Siemiatycze,

Ks. Michał Siemieniuk – Siemiatycze,

Ks. Andrzej Żukowicki – Orla,

Ks. Jarosław Szczur – Chełm,

Ks. Damian Szwec – Lublin,

Ks. Adam Jakuc – Białystok,

Ks. Mateusz Kiczko – Białystok,

Ks. Igor Habura – Wrocław/Samborz.

Palica:

Ks. Paweł Cecha – Bruksela,

Ks. Jan Awksietijuk – Boratyniec Ruski,

Ks. Roman Dubiński – Milejczyce,

Ks. Piotr Kamieński – Kuraszewo,

Ks. Łukasz Koleda – Warszawa,

Ks. Marek Litwiniuk – Dubiny,

Ks. Adam Ostapkowicz – ELEOS,

Ks. Eliasz Suproniuk – Czyże,

Ks. Jerzy Tokajuk – Bielsk Podlaski,

Ks. Paweł Zabrocki – Bielsk Podlaski,

Ks. Radion Kondraciuk – Orneta,

Ks. Jan Grajko – Kodeń,

Ks. Dariusz Bojczyk – Rzeszów.

Krzyż z ozdobami:

Ks. Rustam Belov – Bielsk Podlaski,

Ks. Jarosław Ciełuszecki – Bielsk Podlaski,

Ks. Marek Drużba – Stary Kornin,

Ks. Marek Jakimiuk – Malesze,

Ks. Marek Wasilewski – Trześcianka,

Ks. Krzysztof Wojcieszuk – Mielnik,

Ks. Aleksy Kuryłowicz – Bielsk Podlaski,

Ks. Paweł Kuczyński – Werstok,

Ks. Walery Piotrowski – Siemianówka,

Ks. Marek Jurczuk – Hajnówka,

Ks. Radion Wołosiuk – Rogawka

Ks. Piotr Nestoruk – Warszawa (Ordynariat WP),

Ks. Bazyli Tokajuk – Ryboły,

Ks. Mirosław Kochan – Zabłocie,

Ks. Michał Koval – Słubice/Torzym,

Ks. Jarosław Biryłko – Stargard, Barlinek, Dolice,

Ks. Andrzej Jakimiuk – Warszawa/Ordynariat WP,

Ks. Łukasz Godun – Warszawa/Ordynariat WP,

Ks. Marek Gocko – Komańcza,

Ks. Mirosław Cidyło – Bartne,

Ks. Mirosław Kuczyński – Ciechocinek /Ordynariat.

Order Św. Marii Magdaleny:

III stopnia:

Ks. Korneliusz Wikiel– Biłgoraj.

II stopnia:

Ks. mitrat Jerzy Szczur – Wrocław,

Matuszka Irena Szczur – Wrocław,

Matuszka Walentyna Marczyk – Wrocław,

Pan Jan Chorostowski – Wrocław.

II stopnia z ozdobami:

Ks. mitrat Konstanty Marczyk – Wrocław.

Wyznaczono ogólnopolskie kolekty na potrzeby parafii:

Ciechanowiec – listopad 2021 r. Konto: 98 8749 0006 0000 4415 2000 0010

Dziurdziów – grudzień 2021 r. Konto: 60 1020 2980 0000 2302 0020 6508

Buczyna – styczeń 2022 r. Konto: 72 8649 1057 2005 5000 2349 0002

Gładyszów – luty 2022 r. Konto: 20 8797 1039 0030 0399 2337 0002

Górowo Iławeckie – marzec 2022 r. Konto: 80 1600 1462 1813 4191 9000 0001

Łódź – kwiecień 2022 r. Konto: 02 1020 3352 0000 1702 0089 9575

Juszkowy Gród – maj 2022 r. Konto: 69 8060 0004 0550 0811 2000 0030

Ząbkowice Śląskie – czerwiec 2022. Konto: 53 1940 1076 3076 5580 0000 0000

Przyjęto tekst Listu paschalnego.


ks. Jerzy Doroszkiewicz - sekretarz Kancelarii Św. Soboru Biskupów

Cofnij