III Niedziela Wielkiego Postu

ks. Igor Habura, 04.04.2021

W trzecią niedzielę Wielkiego Postu – Niedzielę Adoracji Krzyża, Boskiej Liturgii we wrocławskiej katedrze przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jerzy Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński.

W trakcie Liturgii zabrzmiał fragment Ewangelii św. Marka (8, 34- 9,1):

„Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je. Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić? Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę? Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swojego razem z aniołami świętymi. Mówił także do nich: Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą królestwo Boże przychodzące w mocy”. Po wysłuchaniu Ewangelii ze słowem do wiernych zwrócił się ks. mitrat Konstanty Marczyk przybliżając wiernym teologię Krzyża.

Po zakończeniu Boskiej Liturgii Jego Ekscelencja wraz z duchownymi wyszedł na środek świątyni, gdzie podczas trzykrotnego śpiewu hymnu “Krestu Twojemu”, pokłonił się przed wyniesionym na wczorajszej jutrzni Świętym Krzyżem.

Wieczorem pod przewodnictwem arcybiskupa Jerzego sprawowana była Wieczernia z akatystem ku czci Życiodajnego Krzyża.

Cofnij