Komunikat Kancelarii Arcybiskupiej - nagrody diecezjalne

Kancelaria Prawosławnego Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego, 05.04.2021

Z okazji święta Paschy 2021 roku, Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jerzy Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński nagrodził:

ks. Tomasza Mędryckiego oraz ks. Gienadiusza Sahaidaka prawem noszenia złotego krzyża kapłańskiego.

Cofnij