Święto parafialne w Malczycach

ks. Adam Horbal, 11.04.2021

“S nami Boh, razumijte jazycy i pokariajtesia, jako s nami Boh! - Bóg jest z nami, zrozumcie, narody i
ukórzcie się, albowiem Bóg jest z nami!” Tymi słowami, na wielkim powieczeriu, w przeddzień święta Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy cerkiew w Malczycach rozpoczęła świętowanie wcielenia Syna Bożego, Boskiej interwencji odmieniajacej losy świata i stworzenia.

Sam dzień święta, siódmego kwietnia, pomimo trudnych uwarunkowań zewnętrznych zebrał wiernych parafii na świątecznej liturgii, której przewodniczył zaproszony ks. Jarosław Szmajda wraz z proboszczem parafii oraz ks. diakonem Dariuszem Makuchem. Świąteczna agapa tego dnia odmieniła oblicze Wielkiego Postu, wprowadzając niebiański błękit Przenajświętszej Bogurodzicy w naszą postną świadomość.

Po liturgii, zgodnie z obyczajem łemkowskiego kiermeszu, duchowni wraz z wiernymi przekazali wzajemne życzenia na mnohaja i blahaja lita dla Malczyckiej cerkwi.

Parafię Prawosławną w Malczycach erygowano w 1950 roku, zaś cerkiew utworzono w dawnym ewangelickim kościele pochodzącym z początku XX wieku (projektu Hansa Poelziga). Większość społeczności stanowią Rusini Karpaccy, przesiedleni na ziemie odzyskane w ramach Akcji „Wisła” w 1947 roku z Beskidu Niskiego.

Cofnij