Wielkopostne rekolekcje duchowieństwa Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej

ks. Igor Habura, 11.04.2021

W sobotę 10 kwietnia we Wrocławiu Jego Ekscelencja abp Jerzy przewodniczył wielkopostnym rekolekcjom duchowieństwa Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej.

Podczas Boskiej Liturgii Władyka z okazji nadchodzącego święta Paschy nagrodził ks. Bogdana Repełę prawem noszenia palicy, ks. hieromnicha Spirydona podniósł do godności igumena, ks. Igora Haburę do godności protoiereja oraz nagrodził prawem noszenia złotego krzyża ks. Tomasza Mędryckiego i ks. Gienadiusza Sahajdaka.

W trakcie Pieśni Cherubinów miały miejsce święcenia kapłańskie hierodiakona Jeremiasza (Pająka). Po zakończeniu Boskiej Liturgii sprawowano litiję zaupokojną wspominając modlitewnie abp. Mirona w 11. rocznicę jego tragicznej śmierci.

Po zakończeniu nabożeństwa ze słowem do zebranych zwrócił się abp Jerzy. Władyka podziękował duchowieństwu za przybycie i pozdrowił ze „świętem diecezji”, którym są wielkopostne gowienija. Władyka zwrócił szczególną uwagę na potrzebę stałej pracy nad sobą każdego z ojców, wynikającej z odpowiedzialności za powierzonych wiernych.

Cofnij