Wielki Czwartek - wspomnienie Mistycznej Wieczerzy

ks. Igor Habura, 29.04.2021

W Wielki Czwartek Arcybiskup Jerzy przewodniczył nabożeństwom Wielkiego Tygodnia sprawowanym we wrocławskiej katedrze.

Rano Władyka Jerzy przewodniczył Boskiej Liturgii św. Bazylego Wielkiego. W tym dniu Cerkiew Prawosławna wspomina Mistyczną Wieczerzę, podczas której Jezus Chrystus ustanowił świętą Eucharystię oraz Kapłaństwo.

W słowie skierowanym do wiernych Arcypasterz zwrócił uwagę na ważność tego Sakramentu w życiu każdego prawosławnego chrześcijanina, a także na częstotliwość przystępowania do Świętego Kielicha.

Władyka poruszył również kwestię „godności” (dostoinstwa). Nigdy nie będziemy godni, aby przyjąć ten Sakrament, ale powinniśmy zrobić wszystko, w miarę naszych możliwości, aby „w swojej niegodności godnie przyjąć Święte Pryczastije”. Władyka wspomniał również o tym, że dzisiejszy dzień to dzień zarówno ustanowienia Sakramentu Eucharystii, jak i Kapłaństwa. Bez kapłanów nie ma Eucharystii.

Wieczorem Arcybiskup Jerzy będzie sprawował nabożeństwo Jutrzni Wielkiego Piątku z czytaniem 12 fragmentów Ewangelii o Mękach Chrystusa.

Cofnij