Modlitwa w intencji ofiar II Wojny Światowej we Wrocławiu

płk Krzysztof Majer, ks. Igor Habura, 10.05.2021

W Niedzielę Antypaschy - 9 maja, na cmentarzu oficerów radzieckich we Wrocławiu z inicjatywy kpt. zs Andrzeja Mordela, prezesa Zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, odbyły się uroczystości upamiętniające zakończenie II Wojny Światowej.

Prezes Zarządu Dolnośląskiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego płk Krzysztof Majer podziękował za tak liczne przybycie członkom Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, Związku Weteranów i Rezerwistów WP z Wrocławia i Dzierżoniowa, Stowarzyszenia „Porozumienie Wschód – Zachód”, Klubu „Rodacy”, Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP oraz mieszkańcom Wrocławia. Podkreślił również, że na cmentarzu spoczywa 763 oficerów, a na cmentarzu Skowronia Góra ok. 7,5 tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej, którzy polegli w walkach o „Festung Breslau”.

Po przemówieniach zaproszeni na uroczystość ks. Igor Habura oraz ks. Gienadij Sahajdak sprawowali litiję w intencji poległych żołnierzy oraz wszystkich ofiar II wojny światowej. W swoim słowie ks. Habura podkreślił, że pierwsza niedziela po Wielkanocy jest dniem szczególnej modlitwy za zmarłych, a to właśnie modlitwa jest żywym wyrazem pamięci i czci względem tych, którzy ponieśli największą ofiarę – ofiarę z własnego życia.

Następnie przybyłe na uroczystość delegacje i goście złożyli wieńce pod centralnym postumentem nekropolii.

Zdjęcia: mjr zs Józef Sowa

Cofnij