Spotkanie duchowieństwa wrocławskiej katedry w sprawie niedzielnych nabożeństw

ks. Igor Habura, 18.05.2021

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami i niejasnościami dot. kwestii sprawowania dwóch lub jednej liturgii w niedziele, 17 maja br. z inicjatywy duchowieństwa wrocławskiej Katedry odbyło się spotkanie duchownych w sprawie niedzielnych nabożeństw. Duchowieństwo wystosowało prośbę do Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jerzego o udzielenie błogosławieństwa na sprawowanie jednej Boskiej Liturgii w niedziele.

Cofnij