Abp Jerzy na święcie parafialnym w Białej Podlaskiej

za: www.powp.wp.mil.pl, 20.05.2021

W dniach 7-8 maja br. w Prawosławnej Parafii Wojskowo-Cywilnej p.w. Św. Apostoła i Ewangelisty Marka w Białej Podlaskiej miały miejsce obchody święta parafialnego.

Boskiej Liturgii w dniu święta przewodniczył Jego Ekscelencja Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński Jerzy, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy. Władyce asystowali ks. archimandryta Piotr (Dawidziuk) z klasztoru św. Onufrego w Jabłecznej, ks. mitrat Andrzej Pugacewicz z parafii p.w. śww. Cyryla i Metodego w Białej Podlaskiej, kapelani Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego – ks. prot. płk Andrzej Jakimiuk, ks. prot. ppłk Łukasz Godun, ks. diakon ppor. Tomasz Pieczarka, Dziekan Straży Granicznej ks. prot. ppłk SG Adam Weremijewicz, duchowieństwo parafii: ks. mitrat płk rez. Aleksy Andrejuk i ks. prot. Wiesław Skiepko.

W wigilię święta, 7 maja, sprawowana była jutrznia.

W dniu święta radosnym „Christos Woskresie” i wierszem witały arcypasterza dzieci. Następnie głos zabrał starosta cerkiewny – st. chor. sztab. rez. Tadeusz Bandzarewicz. Słowa powitania w progu świątyni wygłosił proboszcz parafii, ks. mitrat płk rez. Aleksy Andrejuk.

Po odczytanej Ewangelii, podczas tegorocznego święta, homilię wygłosił ks. prot. ppłk Łukasz Godun, proboszcz wojskowej parafii p.w. św. Jerzego w Warszawie. Kaznodzieja rozpoczął homilię poświęcając dużą uwagę pamięci wspominanego dziś patrona świątyni, a także odniósł się do radosnego święta Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Akcent został postawiony na słowa, które najwierniej oddają istotę tego najważniejszego święta prawosławnych chrześcijan: „Christos Woskresie! – Woistinu Woskresie!”.

Podczas nabożeństw śpiewał chór parafialny pod kierunkiem lektora ppor. rez. Arkadiusza Romaniuka.

Po zakończeniu św. Liturgii Władyka skierował do zebranych słowa refleksji, pouczenia oraz podziękowania klerowi parafii, przybyłemu duchowieństwu i wszystkim wiernym.

Cofnij