W hołdzie policjantom

ks. Grzegorz Cebulski, 27.05.2021

25 maja na Cmentarzu Komunalnym w Oławie odbyła się uroczystość uhonorowania grobów funkcjonariuszy Policji Państwowej okresu II RP w ramach projektu “Ocalamy” Obecni byli przedstawiciele samorządów, policji, wojska, duchowieństwa, organizacji kombatanckich i sybirackich, a także rodziny policjantów.

Z racji zamieszkania rodzin i bliskich, Cmentarz Oławski posiada 6 symbolicznych grobów policjantów, którzy zostali wywiezieni do Stanisławowa, Ostaszkowa, Kut oraz innych miejsc, kaźni NKWD. W ramach projektu Ocalamy zostały one oznaczone specjalnym znakiem graficznym.- insygnium. Została odmówiona modlitwa w intencji pomordowanych funkcjonariuszy Policji jak również apel pamięci i salwa honorowa. Prawosławne Duszpasterstwo Policji reprezentował na tej uroczystości ks. Grzegorz Cebulski.

Cofnij