Uroczystość na grobie ppłk. Waleriana Tewzadze

ks. Grzegorz Cebulski, 28.05.2021

W środę, 26 maja br., w Dniu Niepodległości Gruzji, w Dzierżoniowie, miała miejsce uroczystość odznaczenia grobu ppłk. Waleriana Tewzadze, insygniami „Ojczyzna Swemu Obrońcy” w ramach programu „Ocalamy”.

W uroczystości, od lat inicjowanej przez Wicewojewodę Dolnośląskiego Jarosława Kresę, wzięli udział m.in. Ambasador Gruzji w Polsce, Attaché Wojskowy Gruzji, Konsul Honorowy Gruzji, Dowódca 16 DBOT, przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta oraz IPN. Po okolicznościowych przemówieniach, rozpoczęła się prawosławna modlitwa za zmarłych, gruzińskim śpiewem Troparionu Paschy, którą podjęła delegacja gruzińska wraz z członkami dolnośląskiej gruzińskiej diaspory. Modlitwę prowadził ks. Grzegorz Cebulski z cywilno-wojskowej parafii we Wrocławiu.

Uroczystości zakończyły się salwą honorową oddaną przez kompanię honorową z 22.kbpg oraz złożeniem wiązanek kwiatów.

Ppłk. Walerian Tewzadze, gruziński obrońca Warszawy, był żołnierzem Wojska Polskiego i Armii Krajowej, odznaczony Krzyżem Srebrnym Virtuti Militari. Dowodził północnym odcinkiem obrony Warszawy we wrześniu 1939 r. Po zakończeniu II wojny światowej zamieszkał w Dzierżoniowie jako Walery Krzyżanowski, zachowując w tajemnicy informacje o swojej przeszłości. Dopiero w testamencie przyznał się do prawdziwego nazwiska. W 2008r z inicjatywy Pana Jarosława Kresy, odbyła się pierwsza oficjalna modlitwa wraz z poświęceniem grobu którego dokonał ks. Eugeniusz Cebulski z obecnością chóru Oktoich, a następnie odsłonięcie memorialnego obelisku w centrum miasta, co dało początek corocznym obchodom pamięci ppłk. Waleriana Tewzadze. Na jego grobie znajduje się napis: „Jako Gruzin chciałbym być pochowany w Gruzji, ale jestem szczęśliwy, że będę pochowany w ziemi szlachetnego i dzielnego Narodu Polskiego”.

Cofnij