Uroczystość oświęcenia Cerkwi Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Barlinku

Anna Lose, 08.06.2021

5 czerwca 2021 roku w Barlinku (woj. Zachodniopomorskie) miało miejsce wielce podniosłe wydarzenie - uroczystość oświęcenia Cerkwi pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy.

Boskiej liturgii, jak również samemu poświęceniu Cerkwi, prestoła i kopuły z krzyżem przewodniczył zwierzchnik Cerkwi Prawosławnej w Polsce – Jego Eminencja Metropolita Sawa wraz z ordynariuszem Diecezji Wrocławsko- Szczecińskiej Jego Ekscelencją abp. Jerzym.

W tej historycznej uroczystości wzięło również udział licznie zgromadzone duchowieństwo Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej. Obecni byli również księża z Kościoła Rzymskokatolickiego. Nie zabrakło dostojnych gości w osobach: przedstawicieli władz samorządowych województwa, powiatu i miasta, dyrektorów spółek miejskich, przedstawicieli kultury, oświaty, szkolnictwa, władz mundurowych wojska i policji. Po długo trwającym remoncie parafianie i mieszkańcy Barlinka doczekali się uroczystego wydarzenia.

O godz. 9-ej rozpoczęło się nabożeństwo konsekracji świątyni, tuż po nim rozpoczęła się Święta Liturgia. W krótkiej homilii Metropolita Sawa zwrócił się do zebranych, podkreślając szczególną złożoność trudnych losów i doświadczeń parafian parafii barlineckiej, ludzi wysiedlonych podczas Akcji Wisła. Wspomniał o budowaniu niełatwego wówczas życia parafialnego, doceniając prace poprzedników księdza Jarosława.

W tym niezwykłym dniu nie zabrakło honorowych odznaczeń i podziękowań. Proboszcz parafii ks. prot. Jarosław Biryłko został odznaczony nagrodą Świętego Soboru Biskupów PAKP - krzyżem z ozdobami za pracę na rzecz cerkwi. Nagroda tym bardziej znacząca bo uhonorowana podarunkiem w postaci okazałego krzyża od samego Metropolity Sawy. Wręczono również Ordery Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny III stopnia wszystkim tym, którzy w szczególny sposób przyczynili się do wyremontowania zniszczonej cerkwi barlineckiej: Pan Dariusz Zieliński – Burmistrz Barlinka, Zofia Drobotko – parafianka, Halina Jakubczak- skarbnik cerkiewny, Mirosław Drobotko – starosta cerkiewny, Zbigniew Niedzwiedź – parafianin, Franciszek Palka – wykonawca okien i witraży z Tarnogrodu, Edward Runo -główny wykonawca robót, Adam Taube – wykonawca Ikonostasu, Anna Miżołemska – parafianka skarbnik (Stargard).

Diecezjalnymi listami pochwalnymi nagrodzono także pozostałych zasłużonych podczas prac związanych z ratowaniem zabytkowego obiektu.

Na zakończenie abp Jerzy podziękował Metropolicie Sawie za przewodnictwo tak ważnym uroczystościom i nadaniu podniosłej rangi sobotnim obchodom. Słowa podziękowania za wspólną modlitwę skierował również do wszystkich zgromadzonych. Nie zabrakło gratulacji, podziękowań i słów uznania dla gospodarza diecezji abp. Jerzego i proboszcza Jarosława Biryłki.

Niebywałym sukcesem nazwał Metropolita dzieło ordynariusza diecezji i Jego kapłana. Podsumowaniem tak szczególnych obchodów było wspólne zdjęcie uczestników przed poświęconą cerkwią.

Przedłużając radość sobotnich uroczystości zgromadzeni udali się na wspólną agapę.

Cofnij