Abp Jerzy uczestniczył w "Ogólnopolskim Kongresie Pedagogiki Chrześcijańskiej"

za: www.chat.edu.pl, 11.06.2021

W dniach 7-9 czerwca 2021 r. w Toruniu i w Warszawie odbył się Ogólnopolski Kongres Pedagogiki Chrześcijańskiej EDUCATIO PERMANET IN AETERNUM – „Wychowanie trwa wiecznie”.

Jego organizatorem były Kolegium Jagiellońskie, Rzecznik Praw Dziecka oraz Fundacja Życie. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji i Nauki. Nadrzędnym celem Kongresu było podjęcie debaty w kontekście obecnej sytuacji oraz wciąż zachodzących przemian cywilizacyjnych jak również ocena perspektyw skutecznego rozwoju edukacji i wychowania, niezbędnego do odbudowy współczesnego świata.

Wśród prelegentów znaleźli się m.in. Minister Edukacji i Nauki dr hab. Przemysław Czarnek, Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak, przedstawiciele Kościoła i świata akademickiego.

Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie reprezentował jej Rektor abp prof. dr hab. Jerzy (Pańkowski) wraz z ks. dr. Adamem Magrukiem, którzy podczas drugiego dnia obrad zaprezentowali swoje wystąpienia i referaty.

Cofnij