Otwarcie i poświęcenie Sali Tradycji w POWP

za: www.powp.wp.mil.pl, 11.06.2021

10 czerwca br., JE Abp Jerzy Prawosławny Ordynariusz Wojskowy dokonał poświęcenia Sali Tradycji, w siedzibie Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego.

Podczas uroczystości oprócz kadry i pracowników prawosławnego ordynariatu obecni byli: Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Pan Minister Jan Józef Kasprzyk, Dowódca Garnizonu Warszawa gen. dyw. Robert Głąb, Dyrektor Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej płk Anna Kania, Dyrektor Drukarni Wydawnictw Specjalnych Zbigniew Błażejewski, Wicedyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego mgr Maksymilian Sokół-Potocki, Szef Oddziału Zabezpieczenia Dowództwa Garnizonu Stołecznego płk Przemysław Makowski, jak również przedstawiciele żołnierzy Wojska Polskiego, Służb Mundurowych oraz instytucji wojskowych i cywilnych.

Prawosławny Ordynariusz Wojskowy Abp Jerzy w swoim słowie podkreślił, że każda relikwia która znajduje się w tej Sali, to głębia przeżyć, doświadczeń. Nie są to puste symbole, ponieważ za nimi stoją głębokie przeżycia, czasami radość, czasami tragedia naszych przodków… Sala Tradycji staje się Świątynią, po Świątyni gdyż święcimy instytucje, ale Sale Tradycji święcimy zawsze oddzielnie, dlatego że jest to Świątynia, po Świątyni - kontynuował Władyka. Z wielkim szacunkiem i wdzięcznością Bogu spotykamy się w nowym budynku ordynariatu WP, który funkcjonuje już tak naprawdę od kilku lat i kończymy dzieło przeprowadzki, ale tak naprawdę kończymy wielkie dzieło organizacji Prawosławnego Ordynariatu WP. Dziś te dzieło zostało zwieńczone. Ekscelencja na zakończenie serdecznie podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego czcigodnego miejsca, w siedzibie prawosławnego ordynariatu.

Tuż po uroczystości przecięcia wstęgi i poświęceniu Sali Tradycji, JE Abp Jerzy wręczył Odznaki Pamiątkowe Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego, które otrzymali: Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Pan Minister Jan Józef Kasprzyk, Dowódca Garnizonu Warszawa gen. dyw. Robert Głąb, Dyrektor Drukarni Wydawnictw Specjalnych Zbigniew Błażejewski, płk Artur Gałecki, Pani Urszula Kubicz-Fik oraz Redaktor Naczelny Polskiego Żołnierza Prawosławnego Pani Marta Łuksza.

Sala Tradycji jest tym miejscem, tą izbą gdzie można poznać przeszłość, aby tworzyć współczesności i myśleć o przyszłości - tymi słowami zwrócił się do zebranych minister Jan Józef Kasprzyk. Tu są te święte relikwie związane z prawosławną służbą ordynariatu WP, które są święte dla nas wszystkich i powinny być święte dla każdego obywatela Rzeczypsopolitej – kontynuował w swoim przemówieniu.

Następnie prowadzący uroczystość ks. mjr Tomasz Paszko Dziekan Wojsk Obrony Terytorialnej, który był koordynatorem projektu i wykonania prac w Sali Tradycji Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego, opowiedział i oprowadził szanownych gości po sali.

Wszystkie zgromadzone przedmioty, szaty, materiały i fotografie opowiadają o historii prawosławnego duszpasterstwa w Wojsku Polskim. Wśród najcenniejszych eksponatów zebranych w Sali Tradycji znajdują się m.in. rekwizyty i utensylia kapelanów prawosławnych, pochodzących z okresu II Wojny Światowej.

Uroczystość zwieńczyła wspólna fotografia i złożenie podpisów w księdze pamiątkowej.

Cofnij