Uroczystości w Malczycach

Anna Rydzanicz , 12.06.2021

W czwartek 3 czerwca 2021 roku w cerkwi p.w. Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy o godz. 9.00 rozpoczęła się Boska Liturgia, podczas której w sposób szczególny modlono się za pomyślność malczyckiej parafii oraz zmarłych, duchownych i wiernych, którzy ją budowali.

Zwyczaj odprawiania nabożeństw w malczyckiej cerkwi w czwartek Bożego Ciała sięga 1950 roku, kiedy to 8 czerwca po raz pierwszy w murach poewangelickiej świątyni odprawiono Boską Liturgię dla licznie przybyłych wiernych. Ten dzień w powojennej rzeczywistości był jednym z niewielu, wolnym od pracy, kiedy we wspólnej modlitwie mogli wziąć udział duchowni i wierni spoza malczyckiej parafii.

Jednak początek parafii to 7 kwietnia 1949 roku. W dzień Zwiastowania Bogarodzicy, w oddalonym o cztery kilometry Wilczkowie, w kościele o. Stefan Biegun odsłużył pierwsze nabożeństwo. Odległa lokalizacja sprawiła, że parafię przeniesiono do położonych na skrzyżowaniu dróg, głównie kolejowych i rzecznych, Malczyc - siedziby gminy.

W czwartek, 3 czerwca 2021 roku podczas homili proboszcz ks. Adam Horbal wspomniał historię parafii. Podkreślił, że to głównie wysiedleńcom z Akcji Wisła przyszło dawać świadectwo prawosławia na ziemiach, gdzie przed wiekami swą misję nieśli uczniowie Apostołów Słowian Śww. Cyryla i Metodego. Dzięki temu zachowała się nasza tradycja, kultura i język. Malczycką parafię stanowili Łemkowie, głównie mieszkańcy wsi Banica k. Izb, wysiedleni na teren powiatu średzkiego. Na zakończenie uroczystości w cerkwi o. Adam Horbal wraz z o. diakonem Dariuszem Makuchem odsłużyli panichidę za dusze założycieli parafii, jej duchownych i wiernych, w tym zmarłego 5 listopada 2020 roku o. mitrata Michała Szlagę.

Po uroczystościach w cerkwi, w których wzięło udział blisko pięćdziesiąt osób, wszystkich przybyłych tego dnia zaproszono na wspólną agapę. W pięknych okolicznościach przyrody i obiektu (cerkiew w Malczycach to dzieło wybitnego architekta doby wczesnego modernizmu Hansa Poelziga z 1906 roku, doskonale wpisana w otaczający ją teren) rada parafialna zorganizowała rodzinny piknik.

Cofnij