Sobota Rodzicielska. Sobota przed świętem Trójcy Świętej - wspomnienie zmarłych

ks. Igor Habura, 19.06.2021

19 czerwca w sobotę przed świętem Trójcy Świętej, gdy Cerkiew Prawosławna modlitewnie wspomina zmarłych, Boskiej Liturgii we wrocławskiej katedrze przewodniczył abp Jerzy.

Podczas nabożeństwa sposób szczególny wspominano zmarłego nagle dzień wcześniej metropolitę Mitrofana (Jurczuka) z Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej oraz o. Eugeniusza Cebulskiego, którego pogrzeb miał miejsce w piątek.


W ciągu roku liturgicznego Cerkiew ustanowiła kilka szczególnych dni wspomnienia zmarłych. Są nimi: Radonica – wypadająca w 10 dzień po Zmartwychwstaniu Pańskim (w praktyce przesuwana na pierwszą niedzielę po Passze), tzw. troicka rodzicielska sobota – przypadająca na sobotę przed świętem ku czci św. Trójcy, święto ku czci ścięcia głowy św. Jana Chrzciciela (29 sierpnia / 11 września), święto ku czci Kazańskiej Ikony Bogurodzicy (22 października / 4 listopada) oraz sobota rodzicielska – wypadająca przed niedzielą o Sądzie Ostatecznym oraz II, III i IV sobota Wielkiego Postu.

Kościół prawosławny w swojej tradycji ustalił kilkanaście różnych sposobów modlitw za zmarłych. Najważniejszy z nich to sprawowanie Boskiej Liturgii – kiedy to imiona zmarłych wspominane są w czasie proskomidii. Z prosfor wyjmowane są cząsteczki, które później w trakcie Liturgii opuszczane są do kielicha. Wspomnienie zmarłych podczas Liturgii, w czasie której żywi, którzy tę ofiarę przynoszą, przystępują do sakramentu Eucharystii, jest wyrazem jedności całego Kościoła – żywych i umarłych.

Cofnij