Zakończenie roku szkolnego w Szkole Śpiewu Cerkiewnego i Języka Cerkiewnosłowiańskiego

ks. Mariusz Kiślak, 28.06.2021

W dniu 26 czerwca w Prawosławnym Domu św. Stefana miało miejsce zakończenie roku szkolnego Szkoły Śpiewu Cerkiewnego i Języka Cerkiewnosłowiańskiego.

Obecnym studentom wręczono świadectwa ukończenia roku i tym samym promocji na rok następny. Z uwagi na pandemię większość zajęć w minionym roku szkolnym odbywała się w formie on Line. Za przygotowanie zajęć zdalnych dziękujemy pani Annie Sydoruk z Wrocławia.

Szkoła kształci kadry psalmistów od roku 2010. W wielu parafiach diecezji Wrocławsko -Szczecińskiej widać owoce działalności Szkoły. Wykładowcom i studentom kierujemy słowa podziękowania za zaangażowanie i wysiłek dla dobra diecezjalnego życia liturgicznego.

Cofnij