Niedziela II po Pięćdziesiątnicy

ks. Igor Habura, 05.07.2021

W II Niedzielę po Pięćdziesiątnicy Cerkiew Prawosławna wspomina Wszystkich Świętych Ojców z Góry Athos oraz Wszystkich Świętych ziemi Ruskiej. Tego dnia nabożeństwom we wrocławskiej katedrze przewodniczył Jego Ekscelencja abp Jerzy.

W trakcie Boskiej Liturgii zabrzmiały czytania z Listu Św. Pawła Apostoła do Rzymian (Rz 2, 10-16):

“Bracia chwała zaś i cześć, i pokój będą udziałem każdego dobrze czyniącego, Żyda naprzód, a potem i Greka. U Boga nie ma bowiem względu na osoby. Wszyscy ci, którzy bez Prawa grzeszyli, bez Prawa również zginą, ci zaś, którzy pod Prawem grzeszyli, przez Prawo będą sądzeni. Nie ci bowiem są sprawiedliwi u Boga, którzy przysłuchują się Prawu, lecz ci, którzy je wypełniają, ci będą usprawiedliwieni. Kiedy bowiem poganie, którzy nie mają Prawa, idąc za naturą czynią właśnie to, co nakazuje Prawo, to ludzie ci, nie posiadając Prawa, sami dla siebie są Prawem. Dają dowód, że treść Prawa jest wypisana w ich sercach, przy czym sumienie ich jest niczym świadek, który w myślach oskarża ich lub bierze w obronę, co też ujawni się w ów dzień, kiedy to Bóg pocznie sądzić przez Jezusa Chrystusa ukryte czyny ludzkie według mojej Ewangelii”

oraz czytanie świętej Ewangelii według św. Mateusza (4, 18-23):

“W owym czasie Jezus idąc wzdłuż Morza Galilejskiego, zobaczył dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i Andrzeja, jego brata, jak zarzucali sieć w morze; byli bowiem rybakami. I powiedział do nich: Chodźcie ze Mną, a Ja sprawię, że będziecie łowić ludzi. A oni, zostawiwszy sieci swe na miejscu, poszli za Nim. Idąc dalej, zobaczył znów dwu braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata jego, jak będąc w łodzi z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali sieci. Ich też przywołał [ku sobie]. I natychmiast, zostawiwszy łódź i ojca, poszli za Nim. Tymczasem obchodził całą Galileę, nauczał w synagogach, ogłaszał Dobrą Nowinę królestwa i leczył wszelkie choroby i wszystkie ludzkie słabości”

Po wysłuchaniu czytań ze słowem do zebranych wiernych zwrócił się Władyka Jerzy. W swojej homilii podkreślił rolę wiary i głębokiego przeżywania więzi z Chrystusem. Abp Jerzy wezwał wszystkich do duchowej walki i pracy nad darem swojej wiary. Sam fakt bycia ochrzczonym prawosławnym chrześcijaninem nie jest oznaką wybraństwa - niezbędna jest duchowa praca nad sobą.

Podczas Liturgii tradycyjnie większość wiernych przystąpiła do Misterium Eucharystii.

Cofnij