Niedziela III po Pięćdziesiątnicy

lektor Jakub Greś, 11.07.2021

W III niedzielę po Pięćdziesiątnicy Boskiej Liturgii we wrocławskim soborze przewodniczył Ordynariusz Diecezji Jego Ekscelencja abp Jerzy. Władyce asystowało katedralne duchowieństwo oraz gościnnie przebywający we Wrocławiu ks. Paweł Filinowicz.

W trakcie Liturgii zabrzmiało czytanie świętej Ewangelii według św. Mateusza (Mt 6, 22-33):

“W owym czasie Jezus rzekł, oko jest światłem ciała. Jeśli tedy oko twoje będzie zdrowe, całe ciało będzie pełne światłości. Lecz jeśli oko twoje, będzie chore, całe ciało będzie pogrążone w ciemności. Tak więc gdy światłość w tobie będąca jest w rzeczywistości ciemnością, jakże ta ciemność musi być wielka! Nikt nie może służyć dwóm panom, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego kochał, albo przywiąże się do jednego, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Oto dlaczego mówię wam: Nie troszczcie się o wasze życie; o to, co będziecie jedli i pili, ani o wasze ciało, myśląc, czym byście je przyodziali. Czyż życie nie jest więcej warte niż pokarm, a ciało czyż nie jest czymś więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w górze: nie sieją, nie zbierają plonów ani nie gromadzą [ziarna] w spichlerzach, a jednak wasz Ojciec Niebieski żywi je. Czyż nie jesteście warci więcej niż one? Zresztą któż z was może, choćby o to najbardziej zabiegał, dorzucić do życia jedną chwilę? A czemu się martwicie o odzienie? Popatrzcie na lilie polne, jak rosną! A przecież nie pracują ani przędą. Otóż mówię wam, iż mimo to nawet Salomon w całym swoim blasku nie był ubrany jak którakolwiek z nich. Jeśli tedy ziele polne, które dziś jest, a jutro będzie wrzucone do ognia, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie uczyni On jeszcze więcej dla was, o ludzie małej wiary! Nie martwcie się więc mówiąc: Co będziemy jedli? Co będziemy pili? Czym się przyodziejemy. Są to sprawy, o które zabiegają poganie. Ojciec wasz Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Szukajcie naprzód królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane”

Po wysłuchaniu perykopy Ewangelicznej ze słowem do wiernych zwrócił się gość - o. Paweł. W swoich rozważaniach zwrócił uwagę na fakt, iż dzisiejsza Ewangelia wchodzi w skład Kazania na Górze. Wysłuchane dzisiaj kazanie nie było skierowane do wszystkich, było skierowane tylko do uczniów Chrystusa. Całe Kazanie na Górze może być nazwane chrześcijańskim kodeksem moralności. Było to swoiste przygotowanie uczniów do głoszenia Ewangelii na całym świecie. Warto pamiętać, że jeżeli Bóg będzie na pierwszym miejscu w naszym życiu, to wszystkie inne wartości będą na miejscu właściwym. Na zakończenie swojej homilii dodał, że na samym początku należy szukać Królestwa Bożego, a dopiero później trzeba dążyć za rzeczami przyziemnymi, które będą nam dane i nie musimy się o nie martwić.

Cofnij