Promocja oficerska w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu

za: www.powp.wp.mil.pl, 12.07.2021

10 lipca na placu apelowym Akademii Wojsk Lądowych odbyła się uroczysta promocja oficerska 360 absolwentów AWL. Promowani na pierwszy stopień oficerski zostali studenci 5-letnich studiów wojskowych i słuchacze 6-miesięcznego studium oficerskiego.

W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości: Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. dyw. Andrzej Reudowicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Minister Wojciech Skurkiewicz, Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wojskowego MON Jakub Mykowski, Poseł na Sejm RP Paweł Hreniak, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Rajmund Andrzejczak, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Tomasz Piotrowski, Inspektor Szkolenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Marek Sokołowski, Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak, Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht, Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Andrzej Jaroch, Wicewojewoda Dolnośląski Bogusław Szpytma, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu inspektor Dariusz Wesołowski, Przewodniczący Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych płk Krzysztof Jewgiejuk.

Aktu promowania na pierwszy stopień oficerski dokonali: Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Rajmund Andrzejczak, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni. Tomasz Piotrowski, Inspektor Szkolenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Marek Sokołowski. Absolwenci, podchodząc do podium, przyklękali na nim, a promujący wypowiadał słowa: „W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mianuję Panie i Panów podporucznikami Wojska Polskiego”. Po wygłoszeniu formuły generałowie dotykali piórem szabli lewego ramienia absolwentów. Podczas uroczystości nowo mianowani oficerowie złożyli uroczyste ślubowanie oraz odśpiewali „Pieśń Rycerską”.

Z okazji promocji absolwentów Uczelni na stopień podporucznika, na ręce Rektora-Komendanta wpłynęło szereg adresów z życzeniami i gratulacjami.

  • Od dziś będą Państwo uczestniczyli w kształtowaniu oblicza polskiej armii, współtworząc jej kadrę dowódczą. Jestem głęboko przekonany, że są Państwo do tej roli dobrze przygotowani, a zarazem zmotywowani do dalszego osobistego rozwoju – zwrócił się do nowo promowanych oficerów gen. dyw. Andrzej Reudowicz odczytując list od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnika Sił Zbrojnych Pana Andrzeja Dudy.

List Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pani Elżbiety Witek odczytał Poseł na Sejm RP Pan Paweł Hreniak. List Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego odczytał Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Pan Andrzej Jaroch. List Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka odczytał Minister Wojciech Skurkiewicz.

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego zwracając się do bohaterów uroczystości podkreślił, że dzisiejszy dzień jest dniem niezwykłym: - Dzień pełen satysfakcji i swoista nagroda. Za długie tygodnie, miesiące, lata poświeceń na studiowanie, ćwiczenia i poligony.. Myślę, że ta nagroda Wam się należy. To niezwykła sprawa. Gratuluje i winszuje! Cieszę się również z wami!

Prymus Akademii Wojsk Lądowych słowa podziękowania skierował do kadry dowódczej i dydaktycznej Uczelni. – Dziękujemy za przekazanie odpowiedniego spojrzenia na to, co słuszne. Pokazaliście nam, jakie drogi należy wybierać, aby zmierzać do upragnionych celów, a przez to stawać się ludźmi świadomymi obranej ścieżki życiowej – powiedział ppor. Bartłomiej Chmura.

Duszpasterskiego błogosławieństwa udzielili: Przedstawiciel Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego ks. ppor. rez. Igor Habura, Przedstawiciel Biskupa Polowego Wojska Polskiego ks. mjr Maksymilian Jezierski, Ewangelicki Dziekan Wojsk Lądowych ks. ppłk Sławomir Fonfara.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Zwierzchnik Sił Zbrojnych, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, za zasługi dla obronności kraju oraz za wkład w rozwój szkolnictwa wojskowego, odznaczył Rektora-Komendanta gen. bryg. prof. dr. hab. inż. Dariusza Skorupkę Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Promocję zakończyła defilada pododdziałów absolwentów, na czele których maszerowały Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych i kompania honorowa AWL.

Młodzi podporucznicy zasilą szeregi jednostek i instytucji wojskowych na terenie całego kraju.

Cofnij