Przysięga żołnierzy 16 Dolnośląskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej w Głogowie

ks. Grzegorz Cebulski, 19.07.2021

W niedzielę 18 lipca w Głogowie, odbyła się 9 przysięga żołnierzy 16 Dolnośląskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. Złożyło ją 92 mężczyzn i kobiet. Służbę będą pełnić w ramach miejscowego batalionu lekkiej piechoty.

Głogów od setek lat był miastem garnizonowym, ale przysięga Wojsk Obrony Terytorialnej obyła się tutaj po raz pierwszy. Nowo wcieleni żołnierze pochodzą z różnych miejsc Dolnego Śląska. O lokalizacji nowego batalionu zadecydowało dogodne położenie miasta, jak i jego wojskowa przeszłość.

Łącznie formacja 16 DBOT ma liczyć na Dolnym Śląsku 2 tys. żołnierzy. W imieniu Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego błogosławieństwa nowym żołnierzom udzielił, już po raz ósmy, ks. Grzegorz Cebulski z wojskowej Parafii śww. Cyryla i Metodego we Wrocławiu. Obecni na uroczystości włodarze okolicznych Gmin i Powiatów, z życzliwością zauważyli iż teren działania Głogowskiego Batalionu, jest zbieżny z lokalizacją licznych parafii Prawosławnego Dekanatu Lubinskiego.

Cofnij