Niedziela VI po Pięćdziesiątnicy - Wspomnienie św. Ojców Sześciu Soborów Powszechnych

ks. Igor Habura, 01.08.2021

W VI Niedziela po Pięćdziesiątnicy nabożeństwom we wrocławskiej katedrze przewodniczył Jego Ekscelencja abp Jerzy. W trakcie Boskiej Liturgii odczytano słowa świętej Ewangelii według św. Mateusza (Mt 9, 1-8):

“W owym czasie Jezus wstąpiwszy do łodzi, przeprawił się z powrotem na drugą stronę i przybył do swego miasta. I oto przyniesiono Mu paralityka, leżącego na łożu. Widząc ich wiarę, Jezus powiedział do paralityka: Miej ufność, synu! Twoje grzechy są ci odpuszczone. A niektórzy spośród uczonych w Piśmie mówili między sobą: On bluźni. Lecz Jezus, rozpoznawszy ich myśli powiedział: Po co te złe podejrzenia w sercach waszych? Cóż jest łatwiej powiedzieć: “odpuszczają ci się twoje grzechy” czy też: “wstań i chodź”? Żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów! A potem powiedział do paralityka: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu! Wstał tedy i poszedł do swego domu. A rzesze, które na to patrzyły, ogarnął strach. I uwielbiali Boga za to, że dał ludziom tak wielką władzę”

Po wysłuchaniu Ewangelii ze słowem do zebranych wiernych zwrócił się Władyka Jerzy. W swojej homilii nawiązał do liturgicznego wspomnienia św. Ojców Sześciu Soborów Powszechnych. Świętymi Ojcami Cerkiew nazywa wszystkich tych, którzy podczas obrad soborów walczyli o zachowanie czystości wiary. Byli to biskupi z całego chrześcijańskiego świata, którzy w obliczu herezji zbierali się, aby pod przewodnictwem Świętego Ducha dać wykładnie Prawosławnej Teologii. Władyka przytoczył wiele przykładów z poszczególnych soborów, gdzie każda kolejna herezja okazywała się być następstwem poprzedniej. Podobnie ma to miejcie również w życiu duchowym, gdzie grzech nieobmyty łzami pokajania rodzi kolejny grzech.

Podczas nabożeństwa tradycyjnie bardzo wielu, spośród licznie zgromadzonych wiernych przystąpiło do Misterium Spowiedzi i Eucharystii.

Cofnij