Upamiętnienie 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego we Wrocławiu

ks. Grzegorz Cebulski, 04.08.2021

W dniu 1 sierpnia sygnał akustyczny “Ogłoszenie alarmu” - modulowany dźwięk syreny trwający trzy minuty, obwieścił upamiętnienie 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. We Wrocławiu odbyło się ono przy pomniku rotmistrza Witolda Pileckiego, na promenadzie staromiejskiej.

Dostojnym, żyjącym uczestnikom uroczystości przewodził 92 letni kpt. Stanisław Wołczaski, żołnierz Armii Krajowej i kombatant zrywu z 1944 roku.

Wystąpienie Jarosława Kresy, wicewojewody dolnośląskiego, jak zawsze zwierało w sobie interesujące spostrzeżenia historyczne, w których padły słowa szacunku dla uczestników Powstania różnych wyznań, ze szczególnym wspomnieniem Gruzina- ppłk. Waleriana Tewzadze który w czasie akcji „Burza”, był szefem sztabu 7 Dywizji Piechoty AK.

Uroczystość została zakończona apelem pamięci, salwą honorową Obecne delegacje i poszczególni uczestnicy jak zawsze uczcili Bohaterów powstania złożeniem kwiatów i zniczy u stóp pomnika.

W imieniu Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jerzego, w uroczystościach uczestniczył ks. Grzegorz Cebulski.

Cofnij