Pożegnanie prof. Janusza Kramarka

ks. Grzegorz Cebulski, 04.08.2021

W dniu 2 sierpnia na Grabiszyńskim Cmentarzu Komunalnym we Wrocławiu, miało miejsce pożegnanie prof. Janusza Kramarka, który zmarł w wieku 93 lat.

Prof. Janusz Kramarek wykładał archeologię i historię sztuki w ASP we Wrocławiu. Był członkiem zarządu Stowarzyszenia Tradycji Orężnych i Myśli Obronnej. Jako działacz Stronnictwa Demokratycznego był także redaktorem i publicystą jego „Biuletynu” wydawanego w latach 1992–2004 we Wrocławiu. Kawaler Złotego Krzyża Zasługi Polonia Restituta.

Pan Profesor do końca był emocjonalnie związany z misją cyrylometodiańską na terenie Dolnego Śląska. Był autorem setek publikacji na temat przedpiastowskiej sztuki kultowej i sakralnej na naszym terenie. Był inicjatorem i kustoszem wystawy Velka Morava w roku 1966 we Wrocławiu. Od tego też czasu bardzo mocna związał się ze śp. ks. Eugeniuszem Cebulskim, wspólnie inicjując liczne konferencje i sympozja na temat obrządku słowiańskiego na Dolnym Śląsku.

Profesor Janusz Kramarek był człowiekiem wielkiej kultury i erudycji; synem powstańca wielkopolskiego i bohaterem Węgier z roku 1956. Jednocześnie niezmiennie podkreślający swój wielki szacunek i przywiązanie do słowiańskiej ewangelizacji Rzeczpospolitej, przez jej bizantyjski rodowód.

Syn zmarłego, Pan Jan Kramarek od 40 lat jest związany z parafią śww. Cyryla i Metodego we Wrocławiu i członkiem chóru Oktoich.

„Pokojem wiecznym obdarz Panie, duszę zmarłego sługi Twego Janusza.”

Cofnij