Wielka wieczernia przy Łemkowskiej Watrze w Michałowie

ks. Adam Horbal, 10.08.2021

W sobotę 7 sierpnia we wsi Michałów (gmina Chocianów) odbyło się wielkie święto łemkowskiej kultury – 41. Łemkowska Watra na obczyźnie.

Jest to rokroczne wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Łemków, a zainicjowane przez mieszkańców Michałowa – Rusinów przesiedlonych na ziemie odzyskane w 1947 roku z Beskidu Niskiego (głównie z Florynki) w ramach Akcji Wisła. Michałowianie nie zatracili się w nowych okolicznościach, bowiem wraz z przesiedleńcami przybyła wiara ich przodków, święte prawosławie, wyrazem której jest wzniesiona przez nich cerkiew św. Michała Archanioła – jedyna cerkiew w Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej o klasycznej, łemkowskiej architekturze.

Stałym punktem watry jest wielka wieczernia, którą uświetnili swoją obecnością ks. mitrat Igor Popowicz, ks. mitrat Sławomir Kondratiuk, ks. prot. Lubomir Worhacz, ks. prot. Bogdan Repeła, ks. Jarosław Szmajda, ks. proboszcz Adam Horbal oraz ks. diakon Dariusz Makuch.

Do wiernych z gorliwą homilią zwrócił się ks. prot. Bogdan Repeła, akcentując, iż poprzez aktywne uczestnictwo w sakramentalnym życiu Cerkwi, dobry Pan Bóg otacza nas Swoją ogromną miłością, zachowując Swoje wierne dzieci od zatracenia we współczesnym świecie. Budujące słowo wygłosił również ks. mitrat Sławomir Kondratiuk, przypominając zebranym o ciężkich czasach Akcji Wisła, które dzięki silnej wierze i przywiązaniu do Cerkwi zostały przezwyciężone.

Ze słowem dziękczynienia do kapłanów oraz zebranych wiernych zwrócił się ks. proboszcz Adam Horbal, przytaczając Słowo Boże wygłoszone przez Jozuego przy odnowieniu przymierza w Sychem: “Jeżeli opuścicie Pana i służyć będziecie obcym bogom, to On odwróci się, sprowadzi na was nieszczęście i wygubi was, chociaż przedtem wyświadczał wam dobrodziejstwa” (Joz.24:20).

Cofnij