Podsumowanie autokarowej pielgrzymki na Świętą Górę Grabarkę

ks. Bazyli Sawczuk, 26.08.2021

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji abp. Jerzego, Stowarzyszenie świętych Apostołów Piotra i Pawła zorganizowało pielgrzymkę autokarową z Wrocławia na świętą Górę Grabarkę.

Wieczorem we wtorek 17 sierpnia po molebniu sprawowanym przez księdza mitrata Aleksandra Konachowicza grupa pielgrzymów z różnych parafii Dolnego Śląska (Wrocławia, Legnicy, Lubina, Leszna Górnego, Rudnej, Samborza i Jeleniej Góry) udała się autokarem na świętą górę Grabarkę. Wczesnym rankiem po przyjeździe pielgrzymi wnieśli przywieziony drewniany krzyż który po poświęceniu został postawiony na Górze.

Pielgrzymi uczestniczyli w nabożeństwach w przededniu i dniu Święta Przemienienia Pańskiego. Na prośbę organizatora sprawowano Panichidę na grobach świętej pamięci arcybiskupa Aleksego (Jaroszuka) i archimandryty Atanazego (Sienkiewicza). Po głównej Św. Liturgii pielgrzymka udała się do Monasteru w Zwierkach, a nastęnie po molebniu i pokłonieniu relikwiom Świętego Gabriela pojechała do Monasteru Supraskiego. Po Świętej Liturgii w monasterskiej Cerkwi Świętego Jana Teologa i po śniadaniu pielgrzymi udali się do do monasterskiej cerkwi Zwiastowana Przenajświętszej Bogurodzicy. Oprowadzający ojciec hieromnich Serafim przybliżył historię cerkwi i oprowadził odwiedzających po wnętrzu cerkwi, prezentując świeżo wykonane i rzeczywiście imponujące freski wnętrza świątyni.

Pielgrzymi szczęśliwie odwrócili do Wrocławia w sobotę w nocy dziękując Bogu błogosławieństwo i możliwość odwiedzenie świętych miejsc nasze Cerkwi.

Cofnij