Święto Parafialne w Zimnej Wodzie

ks. Sławomir Kondratiuk, 31.08.2021

Parafia Prawosławna p.w. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Zimnej Wodzie uroczyście obchodziła swoje święto parafialne.

W przeddzień święta o godzinie 17.00 sprawowane było nabożeństwo Całonocnego Czuwania. o Godzinie 22.00 proboszcz odczytał Akatyst “Uspienju Preswiatoj Bohorodycy”. W dzień święta o godzinie 9.00 została poświęcona woda następnie rozpoczęła się Boska Liturgia, na którą przybyli duchowni z okolicznych parafii: ks. mitrat Dariusz Ciołka z Rudnej i Głogowa, ks. Sławomir Sorokanycz ze Studzionek, ks. Marek Bonfatiuk ze Zgorzelca, ks. Bogdan Repeła z Lubina, ks. Jarosław Szmajda z Leszna Górnego, ks. Adam Horbal z Malczyc i Michałowa oraz diakon Dariusz Makuch z Malczyc. Świąteczną homilię wygłosił ks. Sławomir Sorokanycz. Wielką radością dla wszystkich zgromadzonych w świątyni były dzieci przystępujące do św. Pryczastia. Uśmiechnięte pociechy z cierpliwością czekały wraz ze swoimi rodzicami w długiej kolejce.

Po świątecznej procesji wokół świątyni proboszcz poświęcił bukiety zbóż, ziół i kwiatów przyniesione przez wiernych. Podziękował przybyłym duchownym i chórowi parafialnemu, który pięknym śpiewem uświetnił całą uroczystość. Zwrócił się z ciepłym słowem podziękowania do wiernych, którzy licznie przybyli z okolicznych parafii i z miasta Krynica. W uroczystościach święta wziął udział Pan Tadeusz Kielan Wójt Gminy Lubin. Dziękując proboszczowi powiedział “Przyznam, że nie wyobrażam sobie Gminy Lubin bez tak licznej grupy wiernych wyznania prawosławnego. Różnorodność, wzajemny stosunek, dbałość o troska o siebie jest naszym wielkim atutem. Bardzo się cieszę, że mogę współuczestniczyć w najważniejszych uroczystościach cerkiewnych”.

Cofnij