Abp Jerzy wziął udział w uroczystościach w hołdzie poległym policjantom

za: www.powp.wp.mil.pl, 03.09.2021

Jego Ekscelencja Abp Jerzy Prawosławny Ordynariusz Wojskowy wziął udział w centralnych obchodach 21. rocznicy otwarcia Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje, które odbyły się w Komendzie Głównej Policji w Warszawie.

W Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie odprawione zostało nabożeństwo w intencji funkcjonariuszy Policji Państwowej spoczywających na cmentarzu w Miednoje. Podczas sakralnej uroczystości Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego reprezentował Naczelny Prawosławny Kapelan Policji ks. Andrzej Bołbot.

Główne uroczystości rozpoczęły się złożeniem kwiatów przed Tablicą Pamięci w gmachu Komendy Głównej Policji, gdzie umieszczone są inskrypcje epitafijne z nazwiskami policjantów, którzy oddali życie w związku ze służbą, ratując innych bądź stając w ich obronie. Następnie uroczystość przeniosła się przed Obelisk „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” na dziedzińcu komendy.

W uroczystościach udział wzięli Szef Gabinetu Politycznego MSWiA Michał Prószyński, Polską Policję w uroczystościach tych reprezentowała kadra kierownicza na czele z Komendantem Głównym Policji gen. insp. Jarosławem Szymczykiem, komendanci wojewódzcy, komendant CBŚP, komendant BSWP, dowódca CPKP BOA, dyrektorzy biur KGP oraz zaproszeni goście. Nie zabrakło również przedstawicieli duchowieństwa JE Abpa Jerzego (Pańkowskiego) Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego, delegata Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego ds. służb mundurowych i kapelanów policyjnych, Kapelana Komendy Głównej Policji ks. Wojciecha Juszczuka, Naczelnego Prawosławnego Kapelana Policji ks. Andrzeja Bołbota i Ewangelickiego Kapelana Policji ks. Marka Twardzika.

Po dokonaniu przeglądu pododdziału odegrano hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Tradycyjnie przed Obeliskiem „Poległym Policjantom - Rzeczpospolita Polska” nastąpiła uroczysta zmiana warty, po czym odczytano Apel Pamięci, a następnie złożono wieńce i kwiaty.

Szef Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Michał Prószyński odczytał list w imieniu Pana ministra. Następnie głos zabrali: Prezes Świętokrzyskiego Stowarzyszenia “Rodzina Policyjna 1939 r.” Grażyna Szkonter oraz Pan Marek Krystyniak, Prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska, który odczytał list Izabeli Sariusz-Skompskiej, Prezes Federacji Rodzin Katyńskich. Kolejno głos zabrał Komendant Główny Policji przypomniając słowa Świętego Jana Pawła II, który w 1996 roku zwrócił się do uczestników pielgrzymki Rodzin Katyńskich w następujący sposób: - Jesteście świadkami śmierci, która nie powinna ulec zapomnieniu. Tragiczne wydarzenia, które miały miejsce na wiosnę 1940 roku w Katyniu, Charkowie i Miednoje, są rozdziałem martyrologium polskim, które nie może być zapomniane.

Na koniec odbyła się krótka inscenizacja, podczas której zostały odczytane fragmenty listów internowanych funkcjonariuszy Policji Państwowej do bliskich, a uroczystość zakończył marsz Kamila Koseckiego przygotowany specjalnie na dzisiejszą okazję pt. „Miednoje”, który wykonała Orkiestra Reprezentacyjna Policji.

Cofnij