Program redakcji ekumenicznej "Prawosławny Zachód"

ks. Igor Habura, 08.09.2021

Na platformie cyfrowej Telewizji Polskiej pojawił się nowy reportaż Redakcji Ekumenicznej TVP autorstwa p. Beaty Szydłowskiej pt.: “Prawosławny Zachód”. 20 minutowy program można obejrzeć klikając w link www.vod.tvp.pl.

“Zachód Polski, tzw. ziemie odzyskane, to tereny w większości rzymskokatolickie, a kiedyś protestanckie. Niewielu osobom kojarzą się z prawosławiem. Mieszkają tam jednak jego wyznawcy i grupa ta nie jest wcale mała. Rekrutują się między innymi z przesiedleńców z terenów, które były kiedyś polskie (Wołyń, Lwów, Wileńszczyzna), wcielone zostały do ZSRR oraz osiadłych tu w ramach Akcji Wisła Łemków. Cerkwie, które tam stworzono, zazwyczaj powstawały w byłych protestanckich kościołach. Niewiele zbudowano nowych obiektów takich jak w Barlinku czy Samborzu.” - fragment opisu

Program jest kolejnym z cyklu reportaży dotyczących Prawosławia. Pani redaktor Beata Szydłowska ukazuje w tych materiałach Cerkiew Prawosławną w Polsce jako fascynujący i niezwykle ważny element tożsamości naszej ojczyzny. Do tej pory przygotowano m.in. reportaże o monasterze w Zaleszanach, o ks. pułkowniku Mirosławie Cidyło, o refleksji dotyczącej ekologii w prawosławiu, o budowie Cerkwi w Samborzu i wiele innych.

Cofnij