Promocja oficerska w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu

za: www.powp.wp.mil.pl, 14.09.2021

11 września w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu odbyła się promocja na pierwszy stopień oficerski 172 absolwentów Studium Oficerskiego oraz Kolegium Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia Pani dr Aurelia Ostrowska, Inspektor Rodzajów Wojsk w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Sławomir Owczarek, Dyrektor Biura Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Pan Wojciech Lesiak, Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Pan dr Andrzej Jaroch, a także przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, duchowieństwa, władz wojewódzkich i samorządowych, uczelni wojskowych i cywilnych.

Z ramienia Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego obecni byli: ks. ppłk Mirosław Kuczyński, który udzielił nowo promowanym żołnierzom błogosławieństwa oraz ks. ppor. rez. Igor Habura.

Absolwenci, podchodząc do podium przyklękali, a promujący wypowiadali słowa „W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mianuję Panie i Panów podporucznikami Wojska Polskiego”. Po wygłoszeniu formuły generałowie dotykali piórem szabli lewego ramienia absolwentów. Podczas uroczystości nowo mianowani oficerowie złożyli uroczyste ślubowanie.

Promocję zakończyła defilada pododdziałów biorących udział w uroczystości, na czele których maszerowały Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych i kompania honorowa AWL.

Cofnij