Dobiegły końca Wczasy Seniora w Cieplicach

ks. Mariusz Kiślak, 16.09.2021

W rodzinnej atmosferze przebiegły Wczasy Seniora zorganizowane przez prawosławny Dom św. Stefana w Cieplicach.

W turnusie trwającym w dniach 1-10.09 wzięło udział 27 osób.

Uczestnikami były osoby z wielu parafii Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej, jak również z innych regionów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Modlitwa rozpoczynała i kończyła każdy dzień. Cieplicka kuchnia dbała o dobre samopoczucie. Pod opieką ks. Bazylego Sawczuka Seniorzy spędzali aktywnie czas na wielu wycieczkach i spacerach.

Uczestnikom dziękujemy za aktywność i dobrą energię. Mamy nadzieję, że czas spędzony w Domu św. Stefana będzie miał pozytywne przełożenie na codzienną jakość życia.

Od lat organizowane Wczasy Seniora są stałym punktem pracy statutowej Domu św. Stefana. Grupą docelową są osoby w wieku senioralnym wyznania prawosławnego. Celem wczasów jest wniesienie wkładu w utrzymanie samodzielności życiowej seniorów, zachowanie aktywności osób w starszym wieku, zapobieganie osamotnieniu, izolacji społecznej, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób starszych, jak również integracja społeczna ludzi starszych.

Wypoczynek w „Cieplicach” cieszy się dużą popularnością. Szereg osób zgłosiło chęć uczestniczenia w przyszłym roku. W związku z tym już teraz planowane są dwa turnusy we wrześniu przyszłego roku.

Cofnij