Obchody 200. rocznicy greckiego powstania narodowowyzwoleńczego we Wrocławiu

ks. Grzegorz Cebulski, 19.09.2021

W dniach 17-19 września 2021 roku odbyły się we Wrocławiu, uroczyste obchody dwusetnej rocznicy Greckiego Powstania Narodowowyzwoleńczego pod hasłem WE ARE ALL GREEKS, które zostały objęte patronatem honorowym Prezydenta Wrocławia i Ambasadora Republiki Greckiej w Polsce.

Uroczystości rozpoczęły się w Arsenale Miejskim, od sympozjum naukowego „Greckie powstanie narodowowyzwoleńcze 1821–1830” oraz „Współczesna sztuka Grecji”, którego Gościem honorowym był ordynariusz wrocławsko –szczeciński arcybiskup Jerzy. Tego samego dnia Jego Ekscelencja, zaszczycił swoją obecnością koncert wybitnego artysty z Grecji – Georgiosa Dalarasa z zespołem, który miał miejsce w najbardziej prestiżowym miejscu prezentowania kultury m. Wrocławia, jakim jest Narodowe Forum Muzyki.

W niezwykle bogatym programie obchodów, na szczególną uwagę zasługują podziękowania dolnośląskim strażakom biorącym udział w gaszeniu pożarów w sierpniu br. w regionie Peloponezu i Aten wyrażone przez Ambasadora Grecji w Polsce, Pana Michaila Efstratiosa Daratzikisa. Jego Ekscelencja Ambasador, przemawiał 18 września na wrocławskim Rynku, po czym nastąpiło przekazanie szczególnego daru – ikony starotestamentowych Trzech Młodzieńców w Ognistym Piecu. Postaci te, w Grecji odbierają szczególną cześć jako Patronowie Straży Pożarnej.

Teren prawosławnej diecezji wrocławsko –szczecińskiej, od Dolnego Śląska po Zachodnie Pomorze, to obszar na którym po roku 1949 – podczas trwania wojny domowej w Grecji, zasiedlono większość, czyli ok. 8 tys. Greckich emigrantów z ogólnej liczby 13 tys. „Bóg obdarzył Greków szczególnym darem, jakoby „przedłużając” zaszczyt i prawo nadawania nazw dla Bożego Stworzenia, jakie otrzymał biblijny Adam w Raju. I tak w języku greckim, każde słowo jest nośnikiem wielkiej semantyki i znaczenia. To stało się fundamentem dla ogromnej antycznej cywilizacji i jej literatury, a następnie posłużyło do zbudowania wzniosłych teologicznych określeń mówienia o Nieopisanej Istocie Boga …; Bez kultury Greckiej, Europa nie była by taką jaką jest i dziś naszym zadaniem jest ocalić od zatracenia tą wielką skarbnicę cywilizacji…” powiedział Arcybiskup Jerzy podczas swojego wystąpienia otwierającego w/w Obchody.

W poszczególnych wydarzeniach i spotkaniach Jego Ekscelencji, towarzyszyli duchowni w osobach ks. prot. Marka Bonifatiuka ze Zgorzelca, ks. protodiakona Mieczysława Oleśniewicza -Sekretarza Diecezji oraz ks. prot. Grzegorza Cebulskiego

Cofnij