Niedziela XIII po Pięćdziesiątnicy

ks. Igor Habura, 20.09.2021

W XIII Niedzielę po Pięćdziesiątnicy nabożeństwom we wrocławskiej katedrze przewodniczył Ordynariusz diecezji Jego Ekscelencja abp Jerzy. Podczas Boskiej Liturgii odczytano fragment Świętej Ewangelii wg Świętego Apostoła i Ewangelisty Mateusza (21, 33-42):

“W owym czasie Jezus Chrystus powiedział tę przypowieść. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy zobaczywszy syna mówili do siebie: To jest dziedzic; chodźcie zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli Mu: Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach”

Po wysłuchaniu czytania ze słowem do bardzo licznie zgromadzonych wiernych zwrócił się abp Jerzy. Władyka podkreślił, że dzisiejsza Ewangelia jest bardzo szeroko komentowana przez św. Ojców, którzy odczytują w niej bardzo wiele symboli. Gospodarzem - który zasadził winnicę jest Bóg, winnicą Cerkiew. Murem, którym została otoczona są przykazania rozumiane nie jako przeszkoda, a bezpieczny obszar, poza którym na chrześcijanina czeka wiele pokus i niebezpieczeństw. Tłocznią jest prezbiterium - święty ołtarz, na którym z wina przemieniana jest Boska Krew Chrystusa. Owocami winorośli zaś są owoce pokajania, które wierni powinni przynosić Bogu w ofierze. Mówiąc o winnicy jako alegorii Cerkwi Władyka podkreślił, że jedynie Bóg jest Panem i Gospodarzem winnicy. Ani biskup, ani kapłan, ani żaden wierny nie jest właścicielem Cerkwi, a jedynie dzierżawcą. Od nas samych zależy czy będziemy złymi rolnikami z przypowieści - która jest przestrogą, czy będziemy tymi “innymi”, “którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze”.

Niedzielna Boska Liturgia była wyjątkowa z jeszcze jednego powodu, było to pierwsze nabożeństwo sprawowane przy całkowicie wykończonym ikonostasie, w którym umieszczono już wszystkie ikony pisane przez trzech ikonografów - Andreja i Pavla Żarova oraz Grzegorza Zinkiewicza.

Po zakończeniu nabożeństwa Władyka zwrócił się ze słowem podziękowania dla wszystkich ofiarodawców oraz tych, którzy byli zaangażowani w postawienie i wykończenie ikonostasu.

Następnie ks. mitrat Konstanty Marczyk w imieniu duchowieństwa oraz parafian podziękował Władyce za jego trud i determinację w dziele upiększania katedry.

Cofnij