Zmiany w Fundacji „Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań"

ks. Igor Habura, 27.09.2021

Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jerzy Prawosławny Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński przyjął prośbę Pana Andrzej Michaluka - Przewodniczącego Rady Fundatorów Fundacji „Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań” o odwołanie z pełnionej funkcji.

Pan Michaluk w styczniu 2005 r. został wyznaczony na funkcję członka Zarządu Fundacji, następnie pełnił funkcję członka Rady Fundatorów, w której został wybrany na Przewodniczącego. Przez cały okres pracy godnie i z wielkim zaangażowaniem reprezentował Diecezję i Parafię Katedralną. Brał udział w niezliczonej ilości inicjatyw i projektów mających na celu budowanie tolerancji i między-konfesyjny dialog we Wrocławiu.

Jego Ekscelencja abp Jerzy, przyjmując rezygnację, podziękował Panu Michalukowi za trud i pracę na rzecz Cerkwi i jej godne reprezentowanie. W dowód wdzięczności wręczył ikonę Przenajświętszej Bogurodzicy życząc jednocześnie Bożego Błogosławieństwa i sił w realizacji dalszych planów.

Cofnij