"Koncert muzyki cerkiewnej tradycji bizantyjskiej" w Ząbkowicach Śląskich

o. hieromnich Spirydon (Kuziak), 28.09.2021

W sobotę 25 września o godz.16, bezpośrednio przed samym koncertem, w ząbkowickiej cerkwi pw. św.Jerzego Zwycięzcy sprawowana była uroczysta wieczernia, którą sprawował ks.prot. Andrzej Jaroszuk ze Żmigrodu.

O godz. 17 rozpoczął się koncert, w którym wystąpił chór św. Jerzego z Ząbkowic Śląskich. Chór powstał w tym roku z błogosławieństwa władyki Jerzego i był to jego debiutancki występ. Chór stanowią zarówno parafianie ząbkowiccy, jak i mieszkańcy Wrocławia, Poznania i Świdnicy. Chór jest wielowyznaniowy, śpiewają w nim zarówno Prawosławni, jak i Rzymscy Katolicy. Dyrygentem chóru jest pani Anna Andrianow. Gościem specjalnym sobotniego koncertu był pan dr Marcin Abijski z Białegostoku, wybitny znawca muzyki bizantyjskiej, który wystąpił przed ząbkowicką publicznością zarówno ze swoim wykładem, jak i częścią wokalną.

Koncert rozpoczął troparion do św. Jerzego. Następnie zebranych gości przywitał proboszcz parafii o. Spirydon, który przekazał zabranym gościom pozdrowienia od Ordynariusza Diecezji Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jerzego, jednocześnie przepraszając za niedogodności w jakich koncert się odbywa. Przypominał, że ząbkowicka cerkiew od kilku lat znajduje się w stanie remontu i dzięki dotacji: Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu; Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji; Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Gminy Ząbkowice Śląskie udało się zabezpieczyć tą część świątyni, w której odbywa się dzisiejszy koncert.

Na koncercie obecni byli zaproszeni goście. Wśród nich: pan Marcin Orzeszek -Burmistrz Miasta Ząbkowice Śląskie, współorganizator koncertu, pan Paweł Onyśków - Dyrektor Ząbkowickiego Centrum Kultury i Turystyki, pani Dorota Sierka - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich.

Obecni byli również księża: prot. Andrzej Jaroszuk i prot. Igor Habura.

Proboszcz na ręce panów Burmistrza i Dyrektora przekazał ikony Bogurodzicy i św. Jerzego wyrażając wdzięczność za dotychczasową owocną współpracę.

Słowa podziękowania skierowane były również do:

wrocławskich siestriczestwa i stowarzyszenia, za przygotowanie poczęstunku po koncercie;

miejscowej młodzieży z liceum w Ząbkowicach Śląskich za pomoc wolontariatu;

ks.prot. dra Piotra Nikolskiego za przekazanie do ząbkowickiej parafii “zaprestolnej ikony”, która powstała na świdnickich warsztatach ikonograficznych;

i ponownie dla wrocławskiego siestriczestwa za ikonę “Tajnej Wieczerii”, która umieszczona będzie w ząbkowickim ikonostasie.

Cofnij