Święto parafialne w Rudnej

ks. Dariusz Ciołka, 01.10.2021

Tegoroczne Święto Podwyższenia Krzyża Świętego w Cerkwi Prawosławnej w Rudnej, pomimo poniedziałku zgromadziło bardzo dużo wiernych. Święto odbyło się z uczestnictwem Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jerzego, Arcybiskupa Wrocławsko-Szczecińskiego, duchownych diecezji, przedstawicieli władz samorządowych, władz KGHM, przedstawicieli nauki i wiernych.

Uroczystości świąteczne zostały rozpoczęte przywitaniem Jego Ekscelencji Jerzego Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego przez dzieci kwiatami i tradycyjnie chlebem. W imieniu parafian Władykę powitała starościna pani Olga Onuszczak i Stefan Chomiak. Następnie Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jerzy został powitany przez proboszcza parafii ks. mitrata dra Dariusza Ciołkę.

Rozpoczętemu o godz. 10:00 nabożeństwu św. Liturgii przewodniczył Jego Ekscelencja Jerzy. Swą obecnością zaszczycili nas liczni duchowni: dziekan lubińskiego dekanatu ks. mitrat Sławomir Kondratiuk z parafii prawosławnej z Zimnej Wody, ks. Mitrat Jerzy Szczur z parafii katedralnej we Wrocławiu, ks. mitrat dr płk. Eugeniusz Bójko z parafii prawosławnej Śww. Cyryla i Metodego we Wrocławiu, ks. mitrat Piotr Sokołowski z parafii prawosławnej Śww. Cyryla i Metodego we Wrocławiu, ks. prot. Sławomir Sorokanycz z parafii prawosławnej w Studzionkach, ks. prot. Andrzej Jaroszuk z parafii prawosławnej w Żmigrodzie, ks. prot. Bogdan Repeła z parafii prawosławnej w Lubinie, ks. ihumen Jerzy Omelianiuk z parafii prawosławnej w Buczynie, ks. protodiakon Mieczysław Oleśniewicz sekretarz kancelarii arcybiskupiej prawosławnej Archidiecezji Wrocławsko-Szczecińskiej we Wrocławiu, ks. protodiakon Dariusz Makuch z parafii prawosławnej w Malczycach.

Podczas nabożeństwa wśród zaproszonych gości obecni również byli: proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Rudnej ks. dr Jan Pazgan, Starosta Powiatu Lubińskiego Adam Myrda wraz z Wicestarostą Władysławem Siwakiem oraz Członkiem Zarządu Powiatu Bernardem Langnerem i Przewodniczącą Rady Powiatu Lubińskiego Dominiką Homonyty-Parzyńską, Wójt Gminy Rudna Adrian Wołkowski wraz z Sekretarzem Gminy Piotrem Czekajło i Kierownikiem Referatu Administracyno-Organizacyjnego Marzeną Rzeszowską i Martą Gubczyk, Dyrektor Naczelny Zakładu Hydrotechnicznego KGHM Polska Miedź Przemysław Nowak, Dyrektor Gminnego Przedszkola w Rudnej Elżbieta Banach i Dyrektor Gminnego Żłobka w Rudnej Katarzyna Jarosz.

Wypełniona po brzegi przez wiernych Cerkiew dała świadectwo wiary, potrzeby modlitwy i adoracji Krzyża Świętego, a także chęć dzielenia się radością święta przez wiernych sąsiednich parafii w tym jakże ważnym dniu święta Podwyższenia Krzyża Świętego. Boska Liturgia została zakończona duchową nauką Jego Ekscelencji Jerzego i podziękowaniem za wiarę wszystkim zgromadzonym oraz odśpiewaniem Mnohaja Lita.

Następnie Jego Ekscelencja Jerzy wraz duchowieństwem, parafianami oraz zaproszonymi gośćmi udali się na wspólny obiad do malowniczo położonego wśród przepięknej przyrody XVIII wiecznego pałacu w Radomiłowie.

Cofnij