Niedziela po święcie Podwyższenia Krzyża Pańskiego

ks. Igor Habura, 06.10.2021

3 października w Niedzielę po święcie Podwyższenia Krzyża Pańskiego, Jego Ekscelencja abp Jerzy przewodniczył nabożeństwom w katedrze Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego w Warszawie.

Podczas Boskiej Liturgii zabrzmiało czytanie Świętej Ewangelii wg Świętego Apostoła i Ewangelisty Marka (Mk 8,34-9,1):

“W owym czasie Jezus przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech za Mną podąża! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je. Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić? Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę? Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swojego razem z aniołami świętymi. Mówił także do nich: Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą królestwo Boże przychodzące w mocy”

Po wysłuchaniu Ewangelii ze słowem do wiernych zwrócił się ks. Tomasz Paszko. Podczas nabożeństwa wielu wiernych przystąpiło do misterium spowiedzi oraz eucharystii.

Cofnij