Abp Jerzy sprawował Liturgię św. ap. Jakuba w Warszawie

za: www.orthodox.pl, 05.11.2021

Po raz kolejny mieszkańcy stolicy mieli okazję uczestniczyć w wyjątkowej i starożytnej św. Liturgii, której autorem jest św. Jakub brat Pański. W naszej tradycji sprawowana jest jedynie raz w roku – 5 listopada, kiedy Cerkiew wspomina pamięć pierwszego biskupa Jerozolimy.

Unikalność wspomnianej św. Liturgii wyraża się m.in. w tym, że diakoni wygłaszają prośby ektenii twarzą do wiernych, duchowni nie nakładają krzyży kapłańskich, czytane są trzy fragmenty biblijne, zaczerpnięte zarówno ze Starego i Nowego Testamentu, zaś homilia głoszona jest przez biskupa w pozycji siedzącej pośrodku świątyni. Najbardziej wymowną cechą jest udzielanie św. Eucharystii pod dwiema postaciami oddzielnie.

Tegoroczna św. Liturgia św. Jakuba odprawiona została w dolnej świątyni Męki Pańskiej warszawskiej katedry metropolitalnej. Przewodniczył jej Jego Ekscelencja arcybiskup Jerzy, rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Hierarsze asystowali duchowni Dekanatu Warszawskiego. Śpiewał chór pod dyrekcją prof. Włodzimierza Wołosiuka.

Po przeczytaniu przewidzianych czytań biblijnych do zgromadzonych w świątyni wiernych ze słowem pouczenia zwrócił się arcybiskup Jerzy. Jego Ekscelencja skoncentrował się na przesłaniu jednego z wersetów Listu apostoła Jakuba, a mianowicie: „Bracia nie miejcie względu na osoby, jeżeli chodzi o wiarę naszą w Jezusa Chrystusa” (Jk 2, 1). Wielki i ciężki grzech względu na osobę polega ta tym – tłumaczył hierarcha – kiedy swój stosunek do innej osoby określamy nie tym, jaki jest ten człowiek w swoim wnętrzu, ale tym co prezentuje na zewnątrz. Niebezpieczeństwo wspomnianego grzechu polega m.in. na tym, że pozbawia nas szczerości. Każdy z nas jest podatny na tego typu zachowania. Nasze spojrzenie na drugiego człowieka jest zawsze subiektywne. Nikt nie posiada wiedzy, dotyczącej wnętrza i usposobienia człowieka, jaką ma jedynie Bóg. Arcybiskup Jerzy zauważył ponadto, że nie mieć względu na drugiego człowieka jest zadaniem szalenie trudnym, a traktowanie każdego na równi, kochać wszystkich jednakowo i identycznie, wybaczać wszystkim jest rzeczywiście prawdziwą doskonałością. Nowy Testament wzywa nas do miłości względem tego, kto kroczy na przekór naszemu podobieństwu. Niech Bóg Wszechmogący dzięki modlitewnemu wstawiennictwu apostoła Jakuba, nauczy nas traktować wszystkich po Bożemu, a mianowicie, abyśmy dostrzegali w każdym człowieku niezrozumiały nam plan Boży, który stanie się dla nas w pełni jawnym dopiero w perspektywie życia wiecznego – konkludował kaznodzieja.

Oprócz Warszawy św. Liturgia ap. Jakuba sprawowana jest również w katedrze św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku.

Cofnij