Pierwsza rocznica śmierci ks. mitrata Michała Szlagi

ks. Adam Horbal, 07.11.2021

5 listopada w Cerkwi Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy w Malczycach poprzez eucharystyczną ofiarę modlono się o duszę zmarłego 5 listopada 2020 roku ks. mitrata Michała Szlagi, kapłana niosącego wieloletnią posługę w malczyckiej parafii.

Świętej liturgii przewodniczył ks. mitrat Eugeniusz Bójko, wznosząc swoje ręce do Pana Boga wraz z ks. prot. Bazylim Sawczukiem, ks. prot. Andrzejem Jaroszukiem, o. ihumenem Spirydonem (Kuziakiem), obecnym proboszczem malczyckiej parafii ks. Adamem Horbalem oraz ks. diakonem Dariuszem Makuchem.

Służba Boża zgromadziła licznie przybyłych wiernych, do których z kazaniem zwrócił się ks. prot. Bazyli Sawczuk podkreślając szczególną rolę kapłana w przynoszeniu bezkrwawej ofiary Ciała i Krwi Chrystusa, zaś po odejściu do Pana - przejściu na wieczną służbę Bogu. Ojciec Bazyli wspomniał zmarłego ks. Michała jako człowieka o skromnym sercu, rozumiejącego i dostrzegającego potrzeby innych ludzi i pomagającemu im, prosząc wszystkich zebranych o modlitwę za duszę zmarłego kapłana.

Po Świętej Liturgii kapłani, do których dołączył ks. mitrat Dariusz Ciołka, wraz z wiernymi przeszli na malczyckiej cmentarz, by jeszcze nad grobem ks. Michała Szlagi pomodlić się o jego duszę w panichydnych pieśniach i hymnach.

Staraniem matuszki Heleny Szlagi, żony zmarłego kapłana, po zakończeniu modlitw, wszyscy zebrani zostali ugoszczeni na wspólnej agapie w parafialnej sali.

Cofnij