Niedziela XX po Pięćdziesiątnicy - jubileusz ks. Jerzego Szczura i nowy wikariusz wrocławskiej katedry

ks. Igor Habura, 07.11.2021

W XX Niedzielę po Pięćdziesiątnicy nabożeństwom we wrocławskiej katedrze przewodniczył Jego Ekscelencja abp Jerzy. Podczas Boskiej Liturgii zabrzmiało czytanie Świętej Ewangelii wg Świętego Apostoła i Ewangelisty Łukasza (Łk 16, 19-31):

“W owym czasie żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak, i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł: Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać. Tamten rzekł: Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł: Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie - odrzekł tamten - lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu: Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą”

Po wysłuchaniu Ewangelii ze słowem do licznie zgromadzonych wiernych zwrócił się proboszcz katedry ks. mitrat Jerzy Szczur. W swojej homilii zwrócił szczególną uwagę na płynącą z przypowieści naukę dotyczącą posługiwania się bogactwem oraz wrażliwości na potrzeby ubogich.

Podczas nabożeństwa tradycyjnie wielu wiernych przystąpiło do misterium spowiedzi i eucharystii.

Po kończącym Boską Liturgię rozesłaniu, do wiernych zwrócił się Jego Ekscelencja abp Jerzy. Na początku Władyka przedstawił wiernym nowego duchownego - ks. Adama Góralczuka, który od dziś będzie pełnił posługę jako wikariusz wrocławskiej katedry. Abp Jerzy życzył ks. Adamowi wielu sił duchowych w służbie kapłańskiej w nowym miejscu.

Następnie Władyka zwrócił się do proboszcza - ks. Jerzego Szczura ze słowami pozdrowienia z okazji jubileuszu 60 urodzin. Dziękując o. Jerzemu za służbę cerkwi abp Jerzy podkreślił, że jest on kapłanem wielkiej pokory i modlitwy dającym przykład wiernej i ofiarnej służby Bogu i ludziom. Z okazji jubileuszu na wniosek Jego Ekscelencji Święty Sobór Biskupów PAKP nagrodził ks. Jerzego wraz z matuszką Ireną orderem św. Marii Magdaleny. W imieniu diecezji i duchowieństwa Władyka wręczył o. Jerzemu krzyż kapłański z ozdobami.

Pozdrowienia zwieńczyło gromkie AXIOS oraz Mnohaja Leta dla o. Jerzego oraz matuszki Ireny.

Cofnij